ROBERT GOGOL CC BY 4.0

robert.gogol@gmail.com

WSZYSTKIE MOJE UTWORY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ OBJĘTE SĄ LICENCJĄ  CREATIVE COMMONS CC BY 4.0 - chyba że wskazano inaczej

ALL MY WORK ON THIS WEBPAGE IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE CC BY 4.0 - unless otherwise stated

usłysz mnie / hear me:

- 14.12.2017 - MUSICA MODERNA Łódź

- 19.01.2018 - SMS#1 Poznań

MUSIC

UWOLNIONE PARTYTURY

FREE SCORES

ELEKTRONIKA

electronics

BIO