ROBERT GOGOL CC BY 4.0

robert.gogol@gmail.com

WSZYSTKIE MOJE UTWORY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ OBJĘTE SĄ LICENCJĄ  CREATIVE COMMONS CC BY 4.0 - chyba że wskazano inaczej

ALL MY WORK ON THIS WEBPAGE IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE CC BY 4.0 - unless otherwise stated

usłysz mnie / hear me:

- 14.12.2017 - MUSICA MODERNA Łódź

- 19.01.2018 - SMS#1 Poznań

- 11.02.2018 - DIVERTIMENTO Poznań
- 02.03.2018 -
SMS#2 Poznań
- 23.03.2018 -
WIOSNA MŁODYCH Poznań

- 29.05.2018 - Koncert Promenadowy AMUZ Poznań

- 12.07.2018 - Dźwiękodziałka Wschowa

MUSIC

UWOLNIONE PARTYTURY

FREE SCORES

ELEKTRONIKA

electronics

BIO